معنی و ترجمه کلمه he takes a his father به فارسی he takes a his father یعنی چه

he takes a his father


به پدرش مى رود،به پدرش ماننداست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها