معنی و ترجمه کلمه he thinks to deceive you به فارسی he thinks to deceive you یعنی چه

he thinks to deceive you


قصدش اينست شمارابفريبد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها