معنی و ترجمه کلمه he thought (that)he was sick به فارسی he thought (that)he was sick یعنی چه

he thought (that)he was sick


خيال مى کرد( که ) ناخوش است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها