معنی و ترجمه کلمه he thought out a plan به فارسی he thought out a plan یعنی چه

he thought out a plan


تدبيرى انديشيد،فکرى بنظرش رسيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها