معنی و ترجمه کلمه he took her in to dinner به فارسی he took her in to dinner یعنی چه

he took her in to dinner


انزن را بسفره خانه برده پهلويش نشست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها