معنی و ترجمه کلمه he took to bad habits به فارسی he took to bad habits یعنی چه

he took to bad habits


افتادبعادات زشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها