معنی و ترجمه کلمه he took to books به فارسی he took to books یعنی چه

he took to books


پرداخت به کتاب خواندن ،زد بکتاب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها