معنی و ترجمه کلمه he treated me as a child به فارسی he treated me as a child یعنی چه

he treated me as a child


بامن مانند بچه رفتارکرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها