معنی و ترجمه کلمه he undid what i had done به فارسی he undid what i had done یعنی چه

he undid what i had done


انچه من رشته بودم او پنبه کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها