معنی و ترجمه کلمه he walks as if he were drunk به فارسی he walks as if he were drunk یعنی چه

he walks as if he were drunk


چنان راه ميرود که گويى مست است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها