معنی و ترجمه کلمه he wants stirring up به فارسی he wants stirring up یعنی چه

he wants stirring up


براى بلندکردن بايدسيخش زد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها