معنی و ترجمه کلمه he warned them to obey به فارسی he warned them to obey یعنی چه

he warned them to obey


بديشان اخطارکردکه( بايد )اطاعت کنند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها