معنی و ترجمه کلمه he was a partner with me به فارسی he was a partner with me یعنی چه

he was a partner with me


با من شريک يا انباز بود،شريک من بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها