معنی و ترجمه کلمه he was about to say به فارسی he was about to say یعنی چه

he was about to say


ميخواست بگويد،رفت که بگويد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها