معنی و ترجمه کلمه he was all but adrowneed به فارسی he was all but adrowneed یعنی چه

he was all but adrowneed


چيزى نمانده بودکه غرق شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها