معنی و ترجمه کلمه he was appointed to inspect it به فارسی he was appointed to inspect it یعنی چه

he was appointed to inspect it


قانون ـ فقه : مامور شد ان را بازرسى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها