معنی و ترجمه کلمه he was attacked by fever به فارسی he was attacked by fever یعنی چه

he was attacked by fever


تب کرد،تب اوراخوابانيد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها