معنی و ترجمه کلمه he was dependent on me fop support به فارسی he was dependent on me fop support یعنی چه

he was dependent on me fop support


قانون ـ فقه : تحت تکفل من بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها