معنی و ترجمه کلمه he was i. to our argument به فارسی he was i. to our argument یعنی چه

he was i. to our argument


دلائل ما به خرجش نمى رفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها