معنی و ترجمه کلمه he was in a good temper به فارسی he was in a good temper یعنی چه

he was in a good temper


سر خلق بود،توى غيظ نبود،خلقش بجا بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها