معنی و ترجمه کلمه he was in his tantrum به فارسی he was in his tantrum یعنی چه

he was in his tantrum


اوقاتش تلخ بود،توى غيظ بود،خشمگين بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها