معنی و ترجمه کلمه he was in purpose to do it به فارسی he was in purpose to do it یعنی چه

he was in purpose to do it


در نظر داشت که ان کار را بکند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها