معنی و ترجمه کلمه he was inflamed with anger به فارسی he was inflamed with anger یعنی چه

he was inflamed with anger


اتش خشمش زبانه زد،خشم وى برافروخته شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها