معنی و ترجمه کلمه he was loath to go به فارسی he was loath to go یعنی چه

he was loath to go


بيميل بود برفتن ،بيزار يا متنفر از رفتن بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها