معنی و ترجمه کلمه he was meant for a soldier به فارسی he was meant for a soldier یعنی چه

he was meant for a soldier


(پدر و مادرش ) او براى سربازى در نظرگرفته بودند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها