معنی و ترجمه کلمه he was not inclined to go به فارسی he was not inclined to go یعنی چه

he was not inclined to go


مايل برفتن نبود،سر رفتن نداشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها