معنی و ترجمه کلمه he was on his trial به فارسی he was on his trial یعنی چه

he was on his trial


او را محاکمه ميکردند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها