معنی و ترجمه کلمه he was ordained priest به فارسی he was ordained priest یعنی چه

he was ordained priest


اورا بسمت کشيش گماشتند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها