معنی و ترجمه کلمه he was otherwise ordered به فارسی he was otherwise ordered یعنی چه

he was otherwise ordered


جور ديگر مقدر شده بود،سرنوشت چيز ديگر بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها