معنی و ترجمه کلمه he was overtake by a storm به فارسی he was overtake by a storm یعنی چه

he was overtake by a storm


طوفانى باودر رسيد،گرفتار طوفان شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها