معنی و ترجمه کلمه he was p in his business به فارسی he was p in his business یعنی چه

he was p in his business


کارو( بارش ) خوب بود،کارش رونق گرفته بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها