معنی و ترجمه کلمه he was pleased to hear it به فارسی he was pleased to hear it یعنی چه

he was pleased to hear it


از شنيدن ان خوشنودشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها