معنی و ترجمه کلمه he was privy to my secrets به فارسی he was privy to my secrets یعنی چه

he was privy to my secrets


او از رازهاى من اگاه بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها