معنی و ترجمه کلمه he was promoted tobe colonel به فارسی he was promoted tobe colonel یعنی چه

he was promoted tobe colonel


اورابه پايه سرهنگى رساندند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها