معنی و ترجمه کلمه he was prone to mischief به فارسی he was prone to mischief یعنی چه

he was prone to mischief


براى دو بهمزنى و شيطنت اماده( يا مستعد )است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها