معنی و ترجمه کلمه he was proof against harm به فارسی he was proof against harm یعنی چه

he was proof against harm


اسيب بردار نبود،هر اسيبى را دفع ميکرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها