معنی و ترجمه کلمه he was proud of his wealth به فارسی he was proud of his wealth یعنی چه

he was proud of his wealth


بدارايى خود مغرور بود،مست دارايى خود بود،بدولت خود ميباليد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها