معنی و ترجمه کلمه he was puffed up with praise به فارسی he was puffed up with praise یعنی چه

he was puffed up with praise


باد دراستين وى انداختن ،جندان اوراستودندکه به خودمغرورشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها