معنی و ترجمه کلمه he was reconciled to doing it به فارسی he was reconciled to doing it یعنی چه

he was reconciled to doing it


بکردن ان کار تن داد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها