معنی و ترجمه کلمه he was refused employment به فارسی he was refused employment یعنی چه

he was refused employment


باو کار ندادند،از دادن کار باودريغ( يامضايقه ) کردند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها