معنی و ترجمه کلمه he was restored to reason به فارسی he was restored to reason یعنی چه

he was restored to reason


بخود امد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها