معنی و ترجمه کلمه he was signalled to go به فارسی he was signalled to go یعنی چه

he was signalled to go


باو اشاره شد که برود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها