معنی و ترجمه کلمه he was talking about me به فارسی he was talking about me یعنی چه

he was talking about me


درخصوص من صحبت مى کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها