معنی و ترجمه کلمه he was ticklish به فارسی he was ticklish یعنی چه

he was ticklish


غلغلکش ميشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها