معنی و ترجمه کلمه he was too much for me به فارسی he was too much for me یعنی چه

he was too much for me


من حريف او نبودم ،از سر من زياد بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها