معنی و ترجمه کلمه he was wise to a proverb به فارسی he was wise to a proverb یعنی چه

he was wise to a proverb


در خرمندى ضرب المثل شده بود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها