معنی و ترجمه کلمه he wears black به فارسی he wears black یعنی چه

he wears black


سياه پوشيده است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها