معنی و ترجمه کلمه he wears glasses به فارسی he wears glasses یعنی چه

he wears glasses


عينک زده است يادارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها