معنی و ترجمه کلمه he went alone به فارسی he went alone یعنی چه

he went alone


تنهارفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها