معنی و ترجمه کلمه he went by night به فارسی he went by night یعنی چه

he went by night


شبانه رفت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها